1367

PTE 1367 – egyetemünk története

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

A Pécsi Tudományegyetem, azaz a PTE több, mint huszonötezer hallgatójával az ország egyik legnépszerűbb egyetemének számít. Az 1367-es szám nemcsak az intézmény címerében, de minden rendezvényen, pólón és pulóveren fellelhető, na de mi ez az évszám és mi is történt pontosan abban az időpontban?

Alapítás

A 14. század közepén a középkori egyetemalapítási hullám keretében Nagy Lajos királyunk 1367-ben megalapította Pécsett az első magyar egyetemet. 1367. szeptember 1-én V. Orbán pápa oklevélben engedélyezte Nagy Lajosnak, hogy a püspöki székhelyen létrehozza Magyarország első felsőoktatási intézményét, mellyel új korszak kezdődött a magyar oktatásban és kultúréletben. A történelem számos akadályt állított az intézmény elé, majd hosszú idő után a 18. században II. József Pécsre helyezte a győri királyi Tudomány Akadémiát, melynek következtében megalakult a Pécsi Akadémia, ahol bölcsész és jogász képzés közül választhattak a hallgatók.  

1912-ben megalakult a Pécsi Tudományegyetem jogelődjének számító pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Akadémia, melynek Pécsre helyezésével megindult a tényleges egyetemi működés. A jogi és bölcsész képzés mellett orvostudományi és teológiai oktatás is folyt. A világháborúk között olyan neves professzorok voltak az oktatók között, mint például Kerényi Károly, Thienemann Tivadar és Halasy-Nagy József.

1940-ben a Bölcsészettudományi Kar költözött részben Szegedre, részben Kolozsvárra, 1951-ben pedig az Orvostudományi Kar vált ki az egyetem képzései közül és megalakult a Pécsi Orvostudományi Egyetem, melytől fogva kizárólag jogi oktatás folyt az intézményben. Az Orvostudományi Egyetem számos fejlesztésen esett át, amik közül kiemelném, hogy 1966-ban átadásra került a 400 ágyas klinikai tömb, amin belül belgyógyászat, sebészet, ortopédia, röntgen és szemészeti klinikák működtek, majd 1973-ban megindult a fogorvosképzés. 

1975-ben létrejött a Közgazdaságtudományi Kar, majd a Tanárképző Karral bővült a fakultások sora 1982-ben. Ebben az évben az intézmény felvette a Janus Pannonius Tudományegyetem nevet. 8 évvel később az Orvostudományi Egyetem is kibővült egy karral, az egészségtudományi tanulmányokkal. Nem sokkal később a Tanárképző Kar helyén Bölcsészet- és Természettudományi Kar alakult, majd ezt követően a Janus Pannonius Egyetemhez csatlakozott a Pollack Mihály Műszaki Főiskola. Végül az egyetem hatodik karaként megalakult a Művészeti Kar 1996-ban. 

1367

Pécsi Tudományegyetem

Az ezredfordulón a Pollack Mihály Műszaki Főiskola, a Pécsi Orvostudományi Egyetem, illetve a Szekszárdon működő Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola csatlakozott a Janus Pannonius Tudományegyetemhez, melynek következtében a széttagolt felsőoktatási intézményrendszer helyett létrejött az általatok is ismert Pécsi Tudományegyetem. Az egyik legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező intézmény a Dél-Dunántúl Regionális egyeteme lett és meghatározó szerepet játszik a magyar felsőoktatási rendszerben. 

2005-ben az egyetem tizedik karaként létrejött a FEEK, azaz a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar. A későbbi fejlesztések sorából kiemelendő, hogy különböző városi és egyetemi könyvtárak egyesülésével 2010-ben megalakult a Tudásközpont. Két évvel később átadásra került a Szentágothai János Kutatóközpont, ami számtalan új lehetőséget nyújtott a Természet- és Orvostudományi Kar hallgatói és oktatói számára. A kimerítő kutatómunkák gyümölcseként 2013-ban az emberi erőforrások minisztere kutatóegyetemmé minősítette a Pécsi Tudományegyetemet.

2015-ben a Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kart átnevezték Műszaki és Informatikai Karrá, valamint a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar és az Illyés Gyula Kar összevonásával megszületett a szekszárdi KPVK, más néven a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar. Egy évvel később létrejött a Gyógyszerésztudományi Kar, melynek eredményeképp a PTE újra 10 karral büszkélkedhetett. A jogelőd alapításának 650. jubileumi évfordulója alkalmából a Pécsi Tudományegyetem nagyszabású rendezvénysorozatot szervezett 2017-ben, melynek keretében különböző konferenciákat és kiállításokat tartottak.

36_HETFO_TB_pte_1367_egyetemunk_tortenete_kep2

PTE család

A Pécsi Tudományegyetemről elmondható, hogy amellett, hogy oktatói és hallgatói kiemelkedő oktatási, tudományos és művészettel kapcsolatos tevékenységet folytatnak, rendkívül barátságos és közvetlen felsőoktatási intézménynek tekinthető. Számtalanszor mesélik másoddiplomás, vagy a fővárosból érkező hallgatók, hogy a PTE érzékelhetően családiasabb, mint a többi egyetem hangulata, mert az oktatók közvetlenebbek és a vezetőség nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a hallgatók kellemes közegben folytathassák tanulmányaikat. Rengeteg lehetőségünk van a szórakozásra és egymás megismerésére, többek között a különböző egyetemi és kari rendezvényeken, illetve az egyetemi életet színesebbé tevő Janus Egyetemi Színház, Zenélő Egyetem, PTE Táncegyüttes, a Pécsi Egyetemisták Magazinjának és más egyéb egyetemi szervezetnek a segítségével.

Számomra a PTE tényleg egy családot jelent, hiszen a magazinhoz való csatlakozás óta már egyetem szinten szereztem barátokat és úgy gondolom, hogy aki ismerkedni szeretne, annak csak meg kell ragadnia az egyetem által nyújtott lehetőségeket. Éljetek a lehetőségekkel és ne féljetek új dolgokat kipróbálni, mert ez által fejlődünk és érezhetjük át a #ptecsalád érzést!

Források:

1, 2, 3, 4, kiemelt kép, kép1, kép2, kép3