November 20. – A gyermekjogok világnapja

Mi a véleményed?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

Ma van a gyermekjogok világnapja. Azt azonban kevesen tudják, hogy mikortól, illetve miért tartjuk minden évben november 20-án. 1989. november 20-án New Yorkban az ENSZ Közgyűlése elfogadta a Gyermekek Jogairól Szóló Egyezményt (Convention on the Rights of the Child), melyet azóta az Amerikai Egyesült Államok kivételével minden államban ratifikáltak. Magyarország a közép-kelet-európai régióban elsőként, 1990-ben írta alá, és az 1991. évi LXIV. törvénnyel hirdette ki. Az egyezmény pontosan leírja, hogy a gyermekek milyen jogokkal rendelkeznek. Ezen a területen ez az első kötelező érvényű nemzetközi jogi eszköz. Összefoglalja azon jogok minimumát, amelyeket minden államnak biztosítania kell a gyermekek számára, mint a gyermekek életben maradását, fejlődését, védelmét és a társadalomban való részvételét biztosító jogokat.

Az egyezmény 1. cikke, következőképpen definiálja a gyermek fogalmát: „az a személy, aki tizennyolcadik életévét nem töltötte be kivéve, ha a reá alkalmazandó jogszabályok értelmében nagykorúságát már korábban eléri”. A fogalom második része arra utal, amikor valaki a nagykorúságát a 18. életévének betöltését megelőzően éri el, például amikor a gyámhatóság engedélyével a 16. életévének betöltését követően házasságot köt. Emellett megemlíti a 15 éves korhatárt is például arra vonatkozóan, hogy a 15. életévüket be nem töltött személyeket nem lehet besorozni, valamint közvetlenül nem vehetnek részt ellenségeskedésben. Azonban egyes minimum életkorok megállapítását a csatlakozó államokra hagyták. Ilyen többek között a büntetőjogi felelősségre vonás minimum életkora.

Három alapelve

Az első a védelem. Ez az alapelv magában foglalja a gyermekek biztonságának a védelmét, amely kiterjed például a bántalmazás minden formájára, az elhanyagolás és a kizsákmányolás elleni védelemre. Ide sorolhatjuk a menekült gyermekek speciális védelmét, a háborús konfliktusokban való részvételt, illetve a szexuális kizsákmányolást és a gyermekmunka tilalmát is.

A második az ellátás, gondozás. Ide tartozik a gyermek mindenekfelett álló érdekének a figyelembevétele őt érintő kérdésekben, a gyermek családjától való elválasztásának tilalma (családban nevelkedés), a lehető legjobb egészségi állapothoz való jog, a szociális biztonsághoz való jog, a megfelelő életszínvonalhoz való jog, az oktatáshoz való jog, a pihenéshez, játékhoz való jog és még sorolhatnánk.

EZT OLVASTAD MÁR?  Tippek, hogy jól induljon a reggel

A harmadik csoportba a részvételt érintő jogok sorolhatók: az ítélőképessége birtokában lévő gyermek az őt érintő kérdésekben szabadon kinyilváníthatja a véleményét, amelyet korára és érettségére tekintettel vesznek figyelembe, emellett ide tartozik a véleménynyilvánítás szabadsága, a tájékoztatáshoz való jog, a gondolat- a lelkiismeret- és a vallásszabadság stb.

Fontos megemlítenünk, hogy a gyermekjogok érvényesülésében jelentős szerepe van az UNICEF-nek, amely intézmény 1946 óta segíti gyermekek jogainak és érdekeinek védelmét, valamint előmozdítását.

A Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény elsősorban az államokra nézve fogalmaz meg rendelkezéseket, viszont mindannyian felelősséggel tartozunk azért, hogy támogassuk és védjük a gyermekek jogait.