Művészet a szabadban-Land art

Mi a véleményed?
+1
+1
1
+1
+1
+1
+1
+1

A művészeti alkotások kapcsán elsőre általában a kiállítótermek csendje és a különböző korszakokból származó szobrok vagy festmények között sétáló közönség jut eszünkbe. Ám létezik egy teljesen más megjelenésű, a műtermek zártságától távoli művészeti irányzat, a land art. Másnéven a tájművészet elsősorban Amerikában és Nagy Britanniában jelent meg, lényege, hogy az alkotó a természeten hajt végre változtatásokat sok esetben monumentális méretekben.

A land art kialakulása a 60-as évek végére és a 70-es évek legelejére tehető, a minimalista és a konceptuális stílusirányzatok metszeteként. A minimalista jegyek az alkotások letisztultságában, egyszerűségében figyelhetők meg, azonban nem olyan életidegen atmoszférát kölcsönözve, mint a minimalista festmények vagy szobrok. Másrészt, a konceptuális művészet jellemzői is erősen átitatják a tájművészet termékeit, mert nem fogalmaznak meg pontosan semmiféle témát és nem hivatásuk a nézőnek sugallani bármi egyértelmű tartalmat. A land art tehát még a modern művészeti irányzatotokon belül is lázadó és az általánossal szembeszálló stílusnak nevezhető. Ennek társadalmi okai voltak, hiszen a 60-as 70-es évek Amerikájában számos meghatározó fordulat történt. Ilyen például a feketéket érintő kérdés meghatározó mérföldköve, Martin Luther King halála vagy a hippi mozgalmak kezdete és fénykora és nem utolsó sorban a 60-as évek elején történt Kennedy gyilkosság. A land art irányzata egyfajta ellenállás volt a művészek részéről a művészeti termékek konzum termékké válásával szemben, valamint olyan célokért álltak ki ennek megvalósításával, mint a feketék és a nők emancipációja. Felfogásukban nagy szerepet kapott a majdhogynem Rousseaui „vissza a természethez” gondolatmenet, hiszen hátrahagyva a műtermeket, a természetet alapul véve megformálták környezetüket. Ezzel apellálva az ősi kultúrák hasonlóan monumentális konstrukcióira, melyek kultikus erővel bírtak.
A land art első generációjába tartozott többek közt Robert Smithson, James Turell vagy Walter De Maria. Robert Smithson nevéhez fűződik az egyik leghíresebb land art mű, az utahi sivatagban fekvő, 1970-ben a Sós Tóban létrehozott Spiral Jetty. Napjainkra már az erózió és a természetes folyamatok hatására víz alá került az alkotás.

(spiral jetty)      (broken circle spiral hill)

James Turell a másik ismert és elismert képviselője az irányzatnak, akinek a nevéhez kétségkívül a leghatalmasabb land art alkotás fűződik. Turell az arizonai Roden tűzhányó kialudt kráterét formálta át földművelő gépekkel.

  (Roden tűzhányó)

Walter De Maria-t sem hagyhajuk ki a land art képviselőinek felsorolásából, hiszen talán az ő munkái közül emelhető ki az a mű, mely leginkább megfelel a tájművészet által képviselni kívánt irányvonalnak. Az új-mexikói sivatagban hozta létre grandiózus alkotását, a Lightning Fieldet, amely 400 darab oválisban elhelyezett fém rúdból áll melyek 220 láb távolságra helyezkednek el egymástól. Tekintve, hogy életveszélyes a megközelítése, csak kis létszámú csoportokkal, bizonyos időközönként látogatható a helyszín. Ezzel Walter De Maria elérte a művészete célját, hiszen alap elképzelése volt, hogy a létrehozott alkotás nagyságát minél jobban kiterjessze, viszont a közönség létszámát minimálisra csökkentse. Ezen kívül, ő alkotta meg az első Earth Room-ot, melynek lényege, hogy a művész földet hordott be a kiállító terembe.

EZT OLVASTAD MÁR?  Sajtószabadság Magyarországon

(Lightning Field)    (Eart Room)

Dennis Oppenheim munkásságát is érdemes megemlíteni a nem mindennapi művészek között. Elsősorban body art-al foglalkozott, ám ezt összefüggésbe hozta a land art szabadságával és így születtek meg azok a képek, melyek az emberi test és a természet kapcsolatát ábrázolják.

(terrestrial landscape)

(Device root out evil)

 (Engagement)

Hazai vonatkozásban ugyan soha nem volt túl számottevő közönsége a land art irányzatának, ennek ellenére a Pécsi Műhelyben otthonra talált a tájművészet lázadó jellege. A 60-as 70-es években tevékenykedő művészek, akik többnyire a bauhaus látványvilágát követték, kísérletezés szinten hoztak létre land art műveket. Ilyen például Halász Gyula alkotása, amelyet Smithson emlékére készített a Dunaparton.

 (Smithson emlékére)

A Pécsi Műhely és a hazai művészeti élet fontos tagja Pinczehelyi Sándor is a hazai land art meghatározó személyisége. Alapvetően grafikusként és festőként végzett a Pécsi Főiskola Tanárképző szakán, de többek közt őt is megihlette a land art természet közeli élménye.

Összegezve, a land art művészeti irányzat a természet adottságai felhasználva tár elénk olyan vizuális megjelenítést, mely nem mindennapi élménnyel szolgál. Ennél nyilván tovább mutat az a fajta inspirációja minden land art művész alkotásának, hogy gátat vessen az ember és a környzete közötti táguló szakadéknak és egyfajta menekülési útvonalként tárja a néző elé a természetet.