etk-pte-hello-golyak

HELLO ETK-s Gólyák!

Mi a véleményed?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

Először is, Isten hozott titeket ebben a hatalmas, csodálatos és egyben összetartó ETK családban. Tudom, hogy elsőre szinte minden információ, amivel bombáznak titeket, az érthetetlen, de egy idő után már minden egyértelművé válik.

Én – és szerintem minden hallgatótársam nevében beszélhetek mikor azt mondom-, remélem nektek is annyira az életetek részévé fog válni ez az egész amennyire nekünk. Hiszen egy olyan hivatást választottunk mind, ami muszáj, hogy központi szerepet töltsön be az életünkben, mert ezek azok a szakmák, amiket teljes szívből kell csinálnunk. A felvételi ponthatárok kihirdetésének napja egy borzadály, legtöbben aludni sem tudnak már azon az éjjelen és a várva várt napon pedig már mindenki csak a telefonjával a kezében képes elmenni bárhova is. Mert ha megérkezik a várva várt SMS, akkor minden könnyebb lesz.

Gondoltuk ezt mindannyian…

A lelkünknek valóban könnyebb lesz, de akkor jön a rengeteg kérdés, amelyekre akkor még, abban a pillanatban nem tudjuk a választ. A levél, amely pár napon belül megérkezik hozzánk, szinte minden hasznos információval el van látva. Rengeteg szórólap különböző csoportokról, sportkörökről és diákhiteli információkról. Az egyik talán legfontosabb közülük, amit érdemes megfontolni az a gólyatáborral kapcsolatos szórólap.
Tapasztalatból mondhatom, hogy az egyetemi élet egyik legmeghatározóbb élménye, ahol megismerkedhetünk az új szaktársakkal és olyan barátságokra tehetünk szert, amelyek nagyrészt az egyetem végéig  megmaradnak. Hatalmas könnyebbséget ad, amikor belépünk első nap az egyetem kapuin és a gólyatáborban megismert barátokkal együtt kezdhetünk neki az első szemeszternek.

etk-s-golyak

Egy ETK-s tábor tele van meglepetésekkel, amelyekre én nem is számítottam volna. Pásztoraink és egyben mentoraink, barátaink egy lapos percet nem hagynak számunkra. Csatakiáltásokkal és rengeteg tánccal fogadnak minket már az első percekben is. Természetesen a rengeteg játék, feladat és nem mellesleg iszogatás mellett vannak komolyabb pillanatok is, amikor mesélnek nekünk egy-két hasznos dolgot, melyet érdemes észben tartani a továbbiakban. Rengeteg információt kapunk a tanárokról, a tárgyakról, hogyan érdemes készülni egy-egy zh-ra, kollokviumra.
A tábor után az események gyorsan pörögnek, végre minden várakozásunkat felülmúlja az, hogy betehetjük lábunkat az egyetem falai közé, mint gólyák. A HÖK referensei folyamatosan programokkal látnak el minket, melyeken érdemes részt venni, hiszen szintén barátságokat köthetünk, új emberekkel ismerkedhetünk meg. A HÖK tagjai pedig felsőbb éves hallgatótársaink, akik rengeteg olyan információval szolgálhatnak nekünk, amelyeket kamatoztathatunk. Véleményem szerint minden olyan információt lényeges meghallgatni, amit egy felsőbb éves mondd, hiszen ők teljesen máshogy látják a helyzetet, mint az oktatóink. Segítőkészségükkel az első napokban engem teljesen megnyugtattak.

Tehát kedves Gólyák, remélem minden percét élvezni fogjátok az egyetemi élet kezdetének és természetesen a továbbiakat is. Azt szeretném tanácsolni nektek, hogy próbáljatok meg kapcsolatokat kiépíteni. Fontos, hogy próbáljatok meg aktívan részt venni az egyetemi életben. Az előadásokon a nagyelőadóban próbáljatok meg mindig mások mellé beülni, ezzel is barátokat szerezhettek, amik akár egy zh, kollokvium, vagy egy jegyzőkönyv elkészítésénél is jól jöhetnek, hiszen segíteni tudjátok egymást.
És talán az egyik legfontosabb tanács, amit adhatok nektek kedves Szaktársak, hogy élvezzétek ki ezeket az éveket. Semmi baj, ha megcsúszol egy-egy vizsgán, úgy is van belőle következő. Nem probléma, ha elúszik egy féléved, hiszen bárkivel megeshet, hogy éppen akkor nem volt a toppon. Ezeknél sokkal fontosabb, hogy élvezd az éveket, amit az egyetemen tölthetsz, hiszen ezek azok az évek, amelyek életed legmeghatározóbb élményeit adhatják Neked.

EZT OLVASTAD MÁR?  I. Jogi Karok Médiumainak Országos Találkozója

Továbbá segítségképpen arra gondoltam, hogy összegyűjtök pár olyan szót, amely biztosan elhangzik majd, de nem tudod még mit jelent…
Sok sikert kívánok minden kedves gólyának az elkövetkezendő időkre és remélem szakmáink során találkozunk!

Bejelentkezés: az a tanulmányi cselekmény, amely során a hallgató nyilatkozik, hogy az adott félévben megkezdi vagy folytatja tanulmányait, illetve szünetelteti azt. A bejelentés lehet regisztráció, vagyis a tanulmányok megkezdésének, folytatásának kérése, illetve nyilatkozat a hallgatói jogviszony szüneteléséről, amikor hallgató az adott tanulmányi félévben nem regisztrál, tanulmányi kötelezettségeket nem teljesít, tanulmányi teljesítményre nem kötelezhető.
Dékán: Oktatási intézmény fő részének vezetője; tudományegyetem, illetve főiskola tanárai közül az adott kar, teológia ügyeinek vezetésére rendszerint egy évre választott egyetemi, főiskolai tanár. Mi esetünkben, Dr. habil. OLÁH András.
Félév/ szemeszter: 14 hetes szorgalmi időszakból és 7 hetes vizsgaidőszakból álló képzési időszak.
HÖK: a Hallgatói Önkormányzat, már a neve is elárulja, hogy mi is a pontos feladata. Maximálisan a hallgatók érdekeit nézve dolgoznak nap mint nap, szintén bármilyen problémával lehet fordulni munkatársaihoz, akár ösztöndíj aláírás céljából, akár ha dolgozni szeretnél nekik és még akkor is ha elakadsz a tanulásban.
Kollokvium: előadást lezáró számonkérés.
Kredit: a hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, fél évente átlagosan 30 kredit teljesítése ajánlott. Ezek a kredit számok a Neptunban lesznek elérhetőek.
Kurzusfelvétel (tárgyfelvétel): az adott félévben elvégezni kívánt kurzusokra és vizsgakurzusokra a Neptunban történő jelentkezés.
Neptun: a PTE oktatás és tanulmányszervezést szolgáló, valamit hallgatói pénzügyeket kezelő számítógépes nyilvántartó rendszer. A felületen keresztül történik a bejelentkezés, a tárgyfelvétel, illetve a vizsgára való jelentkezés is. Maga a bejelentkező kód nem csak ebben a rendszerben fontos számunkra, hanem az egész egyetemi lét során, hiszen neveink helyett vizsgákon általában a kóddal jelentkezünk be egyes felületekre, ahol a teszteket, kollokviumokat megírhatjuk.
TO: másnéven Tanulmányi Osztály, ahol szinte minden problémádra megfelelő megoldást találnak.
TVSZ: Tanulmányi és vizsgaszabályzat, melyet sok esetben neveznék a Szent könyvünknek, hiszen ebben minden szükséges információ össze van foglalva, amely elengedhetetlen a tanulmányaink során.
Vizsgaidőszak: a félévnek a vizsgák letételére szolgáló hét hetes időszaka.
Vizsgakurzus: a szigorlathoz, az alapvizsgához, a nyelvi alapvizsgához és a nyelvi záróvizsgához rendelt tanegység teljesítésének lehetősége. Vizsgakurzus továbbá az a tantervben biztosítható vizsgalehetőség, amelynek során egy kontaktórás, kollokviummal záruló kurzust a korábbi félévben azt felvevő, de nem teljesítő hallgató olyan félévben is teljesíthet, amikor a kontaktórás kurzus nem kerül meghirdetése.
ZH: azaz zárthelyi dolgozat, a középiskolás „tz” nagytesója. Mostantól kezdve a tudásod egyik fajta mércéje, amire tárgyanként különböző rendszerességgel kerül sor. A szemeszter végén általában minden tárgyból van egy javító zh időpont, melyre érdemes nem sokat hagyni, hiszen ezekkel a ZH-kal szerezzük az aláírásokat, mely szükséges ahhoz, hogy a vizsgaidőszak megkezdésekor elmehessünk az adott tárgy kollokviumára.

ETK-ás tanulóként illik tisztában lenni az épületek rövidítéseivel is, ugyanis igen sokszor előfordul az, hogy az első óra egy adott épületben történik, míg a következő már egy teljesen másikban.
Az A épület ( amely a Vörösmarty utcában található) a fő épületünk, melyben megtalálható a nagyelőadó, a könyvtár és rengeteg demonstrációs terem.
B épület a Szepesy utca 1. szám alatt található.
C épület a Mária utcában, ahol legtöbbször csak a latin órák vannak.
D épület pedig a Rét utcában van, ahol helyet kapott a HÖK is, illetve ebben az épületben vannak az anatómia gyakorlati órák is.

Kiemelt kép forrása: Kerekes Fotó

1 thought on “HELLO ETK-s Gólyák!

Comments are closed.