pecsi-jogi-kar-pte-ajk-jogaszkepzes-jogi-pecsi-egyetemistak-felveteli

Ezek közül a szakok közül választhatsz a Pécsi Jogi Karon a 2021-es felvételin!

Mi a véleményed?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara számos lehetőséget nyújt a felvételizők számára, amelyekkel szeretnénk, ha Ti is megismerkednétek. Ebben a cikkben bemutatjuk nektek a korábbi évek pontszámait, hogy hányan választották a kar képzéseit, milyen ponthatárokra lehet az idén számítani, illetve, hogy milyen elhelyezkedési lehetőségek várnak rátok a diploma megszerzése után.

Elsőként a kar képzési portfólióját szeretném bemutatni. A továbbtanulni vágyó diákok 3 szak közül választhatnak. Először is vegyük az osztatlan jogász képzést, mely a kar legnépszerűbb képzési lehetősége. Itt a diákok 5 éves időtartam (10 félév) alatt, osztatlan vagy levelező formában tanulhatnak állami ösztöndíjas, illetve költségtérítéses formában. A tandíj nappali tagozaton 240.000 Ft, míg levelező formában 230.000 Ft. Az osztatlan képzés keretein belül alap- és mester diplomát is kapnak a hallgatók, illetve a képzés letelte után doktori cím (dr. jur) birtokosai lesznek. A nappalis diákok jelenléti, személyes oktatásban részesülnek – tehát minden órára be kell járniuk-, míg a levelezős diákok tömbösített órákon vesznek részt. Ezt természetesen befolyásolhatják bizonyos körülmények, mint a mostani világjárvány, amikor minden kurzus az online térbe tevődik át. 

A levelező munkarendes hallgatók tanrendje félévenkénti 5 alkalomban merül ki, mely szerint heti 3 napot (péntek, szombat), napi 10 órában kell lehallgatniuk. A végkövetelmény 300 kredit teljesítése, a szakdolgozat elkészítése és megvédése, illetve egy nyelvből államilag elismert, legalább középfokú C-típusú nyelvvizsga megtétele. A tanterv gerincét a kötelező tantárgyak adják, melyeken kívül számos választható tárgy is a tanulók rendelkezésére áll. A kar képzési profiljába tartozik továbbá a sokféle szaknyelvi képzés, amiből akár helyben, az intézmény falain belül is vizsgát tehetnek a hallgatók. Fontos kérdés lehet, hogy milyenek a bekerüléshez tartozó érettségi követelmények. Szükséges egy történelem és latin nyelv, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy egy idegen nyelvi érettségi megléte, és ezek közül egyet legalább emelt szinten kell teljesíteni.

pte-ajk-pecsi-jogi-kar-pecsi-egyetemistak-felveteli

Akik számára kevésbé vonzó az osztatlan jogász szak, de ezen a területen belül keresnek maguknak képzést, azok két másik lehetőség közül is választhatnak a pécsi jogi kar keretein belül. Ezek olyan összességében talán könnyebben elvégezhető szakok, melyek kevesebb képzési időre szólnak, illetve kevesebb tananyaggal kínálnak versenyképes diplomát a munkaerőpiacon.

Ezek közül az egyik az igazságügyi igazgatási alapszak, amely 3 év (6 félév) alatt végezhető el, ez alapszintű diplomát biztosít teljesítés esetén. A diploma teljesítésének a feltétele minimum 180 kredit elérése, illetve egy nyelvből államilag elismert, legalább középfokú C-típusú nyelvvizsga megléte. A képzés célja olyan diákok képzése, akik képesek alapvető jogi, eljárásjogi, jogi informatikai, és az igazságügy szervezetére és ügyvitelére vonatkozó ismereteikkel segíteni az igazságügyi döntések előkészítését, végrehajtását, igazságügyi feladatok ellátását. A képzés indul állam által finanszírozott és önköltséges formában is. Az önköltség mértéke 155.000 Ft szemeszterenként. A képzés tartama alatt félévente kétszer, egy-egy hét az oktatás időtartama. A szakhoz kapcsolódó érettségi követelmények közül kettőt kell választani, amiből egy emelt szintű kell, legyen. A tárgyak a következők lehetnek: gazdasági ismeretek v. informatika v. magyar nyelv és irodalom v. társadalomismeret v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy. 

A másik és egyben legrövidebb képzés: a jogi felsőoktatási szakképzés. A szak akár már 2 év (4 félév) után teljesíthető. Célja a jogi alapismereteket jól ismerő, a jogász munkáját segítő szakalkalmazottak képzése. A képzés lehet nappali és levelező tagozatú, állami és önköltséges finanszírozású. Az önköltség összege nappali munkarenden 190.000 Ft, levelező munkarenden 165.000 félévenként. A tantárgyak speciális szakismeretet kínálnak, melyek különböző jogászi területekhez kínálnak kiváló alapot. Az oklevélbe hivatalosan a „felsőoktatási jogi asszisztens” minősítés kerül. Ez esetben a legegyszerűbbek a felvételhez tartozó követelmények, hiszen itt bármely két tárgy érettségi eredményei számíthatnak. 

A részletes bemutatások mellett fontos kitérnünk a számokra is. Kezdjük a felvételizők és felvettek számával. A pécsi jogi kar országos szinten népszerű egyetemnek számít, amit a számok is igazolnak. A népszerűség titka sok esetben a kiváló oktatói kar, a pezsgő hallgatói élet, illetve a regionális elhelyezkedés. A népszerűséget a jelentkezők egyre növekvő száma is igazolja. Az elmúlt években folyamatos növekedés figyelhető meg, mely leginkább az állami férőhelyek megsokszorozódásával, illetve a ponthatárok csökkentésével van kapcsolatban. Jó példa erre az, hogy míg a 2018-as évben csak 6 államilag támogatott hely létesült az osztatlan jogász képzésen (460-as ponthatárral), addig mára már ez a szám 86-ra duzzadt (414-es ponthatárral). Azonban nem csak az államis hallgatók száma mutat rohamos növekedést, hanem a PTE ÁJK-t megjelölők és azt első helyre tevők aránya is. A látványos számok mögött persze nagy szerepe van a megelőző években végbement pontszám változásoknak. Ahogy fentebb is írtam, a pontok a korábbi 460-470 közötti sávból a 2019-es évre már csak 440-re, 2020-ra már 414-re apadtak. 

Hogy ne csak a jogászokról beszéljünk, megemlíteném a másik két szak statisztikáit is. Fontos látni, hogy itt nem teljesen azonos képzésekről van szó: különbözik a képzés tartama, tartalma, az önköltség mértéke, mások az előkövetelmények, illetve jelentős differencia van a felvételi pontokat tekintve is. A két szak közötti ponthatár különbség a 2020-as felvételi szerint kereken 100 pont volt. Az igazságügyi igazgatási szak esetén a minimum 352, míg a jogi felsőoktatási képzés esetén ez csak 252 pont volt. Fontos azonban megjegyezni, hogy az igazságügyi igazgatási szak esetén is jelentős pontszámcsökkenés valósult meg, hiszen például a 2018-as évben a ponthatár 460 pont volt, ami a korábbi években sem ment nagyon 400 pont alá. 

pecsi-jogi-kar-pecsi-egyetemistak-felveteli

Végül pedig tekintsük át a diploma megszerzése utáni munkaerőpiaci lehetőségeket. A legszerteágazóbb lehetőségekkel természetesen az osztatlan jogász képzés rendelkezik. A hagyományos jogi szakmákon kívül (ügyész, ügyvéd, bíró, közjegyző) számos más lehetőség vár benneteket nem csak a köz-, hanem a magánszférában is. Ha érdekel titeket ez a világ, megtapasztalhatjátok, hogy a jog az életünk egészét lefedő szabályrendszer, amiben minden érdeklődő megtalálhatja a hozzá legközelebb álló munkát, és ami még fontosabb, hivatást. Ha a közszféra áll hozzátok közelebb, egy kiszámítható életpálya szerint, tisztességes fizetés mellett vállalhattok munkát állami vagy önkormányzati igazgatási szerveknél. A skála széles, lehettek kormánytisztviselők, dolgozhattok a kormányablakban, de a szerencsések akár államtitkári vagy miniszteri pozícióig is eljuthatnak. A jogászképzés lehetővé teszi a nemzetközi karrierépítést is, kiterjedt nyelvtudással az Európai Unió intézményeinél is vállalhattok munkát. A feljebbjutás lehetősége mindig rendelkezésre áll, hiszen ha elég kitartóak vagytok, és képesek vagytok alázattal, türelemmel végezni munkátokat, nincsenek határok vagy elérhetetlen célok. Persze, ha már határokról beszélünk, akkor azt a magánszféra nem igazán ismeri. A karrier lehetőségek gyakorlatilag határtalanok és rendkívül sokrétűek. Elhelyezkedhettek multiknál, mint vállalati jogászok, lehettek magán ügyvédi irodák tagjai vagy akár vállalkozóként is tevékenykedhettek.

Egy jogi egyetem erős alapot ad, és rengeteg lehetőséget tud nyújtani nektek, a PTE ÁJK pedig még élvezetesebbé teheti az egyetem falain belül eltöltött diákéviteket. Ha kedvet kaptatok valamely szakirányhoz, ne habozzatok, adjátok le jelentkezéseteket mihamarabb!

képek forrás: ajk.pte.hu; eduline.hu

1 thought on “Ezek közül a szakok közül választhatsz a Pécsi Jogi Karon a 2021-es felvételin!

Comments are closed.