Az ÁJK 2020-as éve

Mi a véleményed?
+1
1
+1
2
+1
6
+1
+1
+1
+1

Az idei év véleményem szerint mindenki számára meghatározó volt. A koronavírus-járvány teljesen megváltoztatta a mindennapjainkat, át kellett alakítanunk az eddig megszokott rutinunkat. Ez a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara esetében sem alakult másképp, oktatóinknak és hallgatóinknak is egyaránt meg kellett barátkoznia a távoktatás és távvizsgázás újdonságaival. Azonban úgy gondolom, hogy a rendhagyó év ellenére számos dolog történt a karon, amelyek közül néhányat most bemutatok nektek.

2020. január 9-11.: Idén is megrendezésre került az Educatio Kiállítás, amelyen természetesen karunk is részt vett.  Az eddigiekhez hasonlóan nagyon jó hangulatban telt az esemény és rengeteg középiskolás megkereste a standunkat.

2020. január 21.: Megalakult a Baranya Megyei Békéltető Testület, amelynek célja, hogy a fogyasztói jogvita rendezése céljából megkísérelje az egyezség létrehozását a felek között, és ha ez nem vezet eredményre, akkor az ügyben döntést hozzon a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A Baranya Megyei Békéltető Testület elnöke Bércesi Ferenc, aki egyben karunk óraadója is. Emellett a pécsi jogi kar 2 oktatója, Dr. Hohmann Balázs, a Közigazgatási Jogi Tanszék tanársegédje és Dr. Monori Gábor, a Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék adjunktusa is tagja a Testületnek.

2020. március 23.: A többi egyetemhez hasonlóan pécsi jogi kar is átállt a távoktatásra. A Tanszékek változatos módon igyekeztek segítséget nyújtani a hallgatóknak a tananyag elsajátításához. Hanganyagok, hanganyaggal ellátott diasorok, oktatóvideók álltak a rendelkezésünkre és természetesen az oktatókhoz is fordulhattunk kérdéseinkkel. A szemináriumok/gyakorlatok teljesítése főként jogesetek megoldásával és házidolgozatok elkészítésével történt. Úgy gondolom, hogy karunk nagyon jól megoldotta az online oktatást, hiszen oktatóink igyekeztek a számunkra legkedvezőbb módszerekkel átadni a tudást. Mindezek mellett Dr. Fábián Adrián dékán úr is a Media Iuris segítségével élő videóban válaszolt a hallgatók által feltett kérdésekre, ami nagy segítség volt ebben a bizonytalan helyzetben.

2020. április 14.: A felvi.hu által nyilvánosságra hozott adatok alapján a tavalyi évhez képest idén majdnem 4%-kal, míg 2018-hoz képest 14%-kal nőtt a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára jelentkezők száma.

2020. május 6.: Hosszas betegség után, életének 91. évében elhunyt prof. dr. Ádám Antal karunk kiváló oktatója és volt dékánja. Ádám Antal az egyetemi tanulmányait kitüntetéssel végezte 1949-1953. között. 1953-ban tanársegédnek nevezték ki, 1967-ben pedig elnyerte az egyetemi tanári kinevezését. 1974-1975-ig dékánhelyettesi, 1975-1978-ig dékáni tisztséget töltött be a Karon. Mindezek mellett 2000-2004 között 3-szor választották az intézmény legnépszerűbb oktatójává és 2005. február 14-én a Jogi Kar Tanácsa „Pro Facultate Iuridico-Politica Universitatis Quinqueecclesiensis” érdemérem arany fokozatát számára adományozta. 2013. március 14-én a Pécsi Tudományegyetemen „honoris causa doctor et professor” címet nyert.

2020. május 11-június 17.: 2020-as tavaszi szemeszterben az oktatáshoz hasonlóan az záróvizsgák kivételével a hagyományos vizsgák is online keretek között zajlottak. A távolléti írásbeli vizsgák az Unipoll alkalmazáson keresztül zajlottak feleletválasztós, igaz-hamis vagy kifejtős feladatok megoldásával. Mivel karunkon főleg szóbeli vizsgák vannak, így ezek esetében a Microsoft  Teams alkalmazáson keresztül (videókép és hang bekapcsolásával) adtunk számot tudásunkról. Tételhúzás nem volt, helyette több témakörből kaptunk kisebb kérdéseket, amelyeket rövid gondolkodási idő után kellett megválaszolnunk. Oktatóink segítőkészek voltak, így véleményem szerint nem okozott a megszokottnál nagyobb nehézséget az új „vizsgázási módszer”.

2020. szeptember 7.: Elkezdődött az őszi szemeszter pécsi jogi karon. Jelenléti oktatással indult a félév, természetesen a járványügyi szabályok betartásával, tehát az egyetem területén kötelező maszkviseléssel és a védőtávolság megtartásával. Azonban volt lehetőség az online oktatás választására is, ugyanis az előadásokat Teams-en élőben közvetítették és a szemináriumokat/gyakorlatokat lehetett beadandó feladatokkal teljesíteni. A legelső napon sor került a tanévnyitóra és a gólyáknak egy tréning megtartására is.

EZT OLVASTAD MÁR?  Családi hagyomány, avagy évtizedek óta a Pécsi Egyetemen

2020. október 16.: Dr. Hohmann Balázst, a Közigazgatási Jogi Tanszék tanársegédjét választották a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) Jogtudományi Osztályának elnökévé.

2020. október 21-22.: Lezajlott a pécsi jogi karon is az Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia, amely a járványhelyzet miatt online térben valósult meg. Ez azonban semmit nem változtatott az előadások kiemelkedő minőségén. Az országos fordulóba (OTDK) közel 30 hallgató jutott tovább, akik jövő év áprilisában szintén online keretek között mérettetik meg magukat a többi jogi kar versenyzőivel.

2020. október 23.:  Újból átállt a kar a távoktatásra, azonban most már a nagyelőadásokat és számos szemináriumot közvetítettek online.

2020. november 17.: Bihary Csilla, harmadéves joghallgatónk is tagja volt az idei évi Lawyer for a Day jogesetmegoldó versenyén résztvevő győztes csapatnak (Overall Best Team).

2020. november 19.: D. Horváth Vanessza ötödéves joghallgató nyerte meg mediátor kategóriában az ELSA Hungary és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara szervezésében megrendezett Alternatív Vitarendezési Versenyt. Pinczés Ákos harmadéves hallgatónk „ezüstérmes” lett, míg Dr. Gáspár Zsolt és dr. Szívós Alexander PhD hallgatók csapat kategóriában az ellenérdekű felek képviselőjeként 3. helyezést értek el.

2020. november 27.: Az eddigiekhez képest későbbi időpontban zajlott a ma már hagyományossá vált Kutatók Éjszakája, azonban a vírus miatt online térben. Számos izgalmas előadást hallgathattak az érdeklődők.

2020. december 4.: A pécsi jogi kar 7 hallgatója is elnyerte a Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíjat, amely a tehetséges egyetemi hallgatók tudományos tevékenységét támogatja. Íme a győztesek: Bubori Nóra Beáta, D. Horváth Vanessza, Fazekas Cintia, Fekete Kristóf Benedek, Lutring Erika, Schubert Bálint és Szentes Dalma.

2020. december 7.: Karunk egy „virtuális” sétára hívja az érdeklődő középiskolásokat és szüleiket, hogy a személyes jelenlétet minél jobban pótolva betekintést nyerhessenek az egyetem életébe.

2020. december 10.: A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara a HVG 2021-es Felsőoktatási Rangsorában hallgatói kiválóságok tekintetében immáron második éve harmadik helyezést ért. Ezáltal ELTE és a Pázmány jogi karát követve a pécsi jogi kar a legjobb vidéki képzőhely.

Annak ellenére, hogy az idei év eddig nem tapasztalt kihívások elé állította karunkat, a fent említett eseményekből és eredményekből jól látszik, hogy hallgatóink és oktatóink egyaránt törekedtek arra, hogy a nehéz helyzetből kihozzák a lehető legjobbat.

Remélhetőleg jövő év is legalább ilyen sikeres lesz és lehetőségünk nyílik újból visszatérni a jelenléti oktatáshoz.

Forrás: ajk.pte.hu Hírek