Babits Mihály születésnapjának emlékére

Mi a véleményed?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

137 éve, ezen a napon született Babits Mihály. A XX. század eleji költő, író, műfordító 1883-ban Szekszárdon látta meg a napvilágot. Babits a Nyugat szerkesztője, majd később főszerkesztője is lesz.   Most Őrá emlékezünk.

Szekszárd – 1883. november 26.

A szekszárdi születésű művész tisztviselő családból származott, majd középiskolai tanulmányait Pécsett végezte: a pécsi cisztercirendi gimnázium növendéke volt. Az egyetemet Budapesten végezte, majd Baján kezdte meg tanári pályáját, majd más városokban folytatta tanári hivatásának gyakorását. Később a tanári pálya visszaszorult az írói hivatással ellenben. Barátságot kötött Juhász Gyulával és Kosztolányi Dezsővel is. (arcanum.hu) A költő felesége Tanner Ilona – művésznevén Török Sophie –, aki egyébként Baumgarten-díjjal is büszkélkedhet. A költő haláláig felesége volt Babitsnak, közös gyermekük nem született: örökbefogadott gyermeküket azonban sajátjukként nevelték.

Szakmai sikerek

A Nyugatos költő már a fontos irodalmi folyóirat kezdetétől publikál, 1940-ig mintegy kétszáz verskölteménye jelenik meg, valamint novellák, esszék és fordítások (pim.hu) a huszadik század legjelentősebb magyar irodalmi folyóiratában, mely lap egyébként Babits Mihály halálát követően, 1941-ben szűnt meg. Első kötete 1909-ben jelenik meg Levelek Írisz koszorújából címmel, s ekkor a Holnapban is jellenek már meg költeményei. Később háborúellenes versei miatt sajtóhadjárat is indul ellene. (Részletesen az önéletrajzát a korábbi linkeken olvashatjátok.)

Egyik legjelentősebb költeménye a Jónás könyve, mely műfaját tekintve elbeszélő költemény. A művet egy, a betegsége miatt végrehajtott műtétet követően vetette papírra, hiszen csak lejegyzett soraival tudott akkortájt kommunikálni a külvilággal. A költő gégerákban szenvedett és abban hunyt el 1941. augusztus 4-én.

Van olyan Babits mű, mely kedves a számotokra? A pécsi kötődésű költő óriástól most a Jónás könyvének egy részletét ajánljuk olvasásra:

Jónás könyve (részlet)

EZT OLVASTAD MÁR?  Költő az emberi arc mögött

Jónás imája

Hozzám már hűtlen lettek a szavak,
vagy én lettem mint túláradt patak
oly tétova céltalan parttalan
s ugy hordom régi sok hiú szavam
mint a tévelygő ár az elszakadt
sövényt jelzőkarókat gátakat.
Óh bár adna a Gazda patakom
sodrának medret, biztos útakon
vinni tenger felé, bár verseim
csücskére Tőle volna szabva rim
előre kész, s mely itt áll polcomon,
szent Bibliája lenne verstanom,
hogy ki mint Jónás, rest szolgája, hajdan
bujkálva, később mint Jónás a Halban
leszálltam a kinoknak eleven
süket és forró sötétjébe, nem
három napra, de három hóra, három
évre vagy évszázadra, megtaláljam,
mielőtt egy még vakabb és örök
Cethal szájában végkép eltünök,
a régi hangot s szavaim hibátlan
hadsorba állván, mint Ő sugja, bátran
szólhassak s mint rossz gégémből telik
és ne fáradjak bele estelig
vagy mig az égi és ninivei hatalmak
engedik hogy beszéljek s meg ne haljak.

1 thought on “Babits Mihály születésnapjának emlékére

Comments are closed.