az_ehok_intezmenye

Az EHÖK intézménye

+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat számos, a hallgatói életet közvetlenül vagy közvetetten érintő tevékenységet végez annak érdekében, hogy a Pécsi Tudományegyetem hallgatóiként minél jobb tanulmányi és lakhatási környezetben, számos élménnyel gazdagodva haladhassatok diplomátok, okleveletek megszerzése felé. Kiemelt feladatuk a hallgatói érdekképviselet, amely gyakorlatilag a beiratkozástól kezdődően egészen a diploma kézhezvételéig végigkíséri egyetemi életeteket – legyen szó tanulmányi és kollégiumi ügyekről, esélyegyenlőségről, jogsegélyről vagy egyszerű tanácsadásról. Részt vesz különböző rendezvények szervezésében és azok lebonyolításában (pl. gólyatáborok ). Az EHÖK tevékenysége nagyon sokrétű, éppen ezért jelen cikkünkben némi ismeretterjesztő útmutatást kívánunk adni az intézményrendszeréről, feladatairól és tevékenységeiről a PTE leendő gólyái számára!

Ösztöndíjak, juttatások

Először is ismerjük meg az ösztöndíjakat, amelyek többségét az EHÖK írja ki. A kiírásra került ösztöndíj- és egyéb pályázatokról az EHÖK honlapján , valamint az EHÖK Facebook oldalán lehet részletesebben tájékozódni. Különösen a szemeszter kezdetén érdemes figyelni gyakran az ezzel kapcsolatos híreket, hiszen az ösztöndíjak döntő többségét ekkor szokták meghirdetni, vagyis szeptemberben és februárban. Az alábbiakban összeszedtük Számotokra a pályázatot igénylő ösztöndíjakat:

A szociális alapú ösztöndíjak kategóriájába tartoznak először is a gólyák számára létrehozott Elsősök Kiegészítő Alaptámogatása, amely azt a célt szolgálja, hogy a tanulmányi ösztöndíjból kimaradó elsőévesek számára is elérhetővé válhassanak juttatások szociális alapon. A Rendszeres Szociális Ösztöndíj szintén a szociális rászorultság alapján igényelhető, azonban ez minden félév elején megpályázható, ezzel szemben a Rendkívüli Szociális Ösztöndíj a hallgató szociális helyzetének váratlan változása, romlása bekövetkeztében lehet szükségszerű, ami csak egyszeri juttatást foglal magába. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászorult nappali tagozatos hallgatók támogatása a tanulmányaik mellett. Szakmai Gyakorlati Ösztöndíjat igényelhet az a hallgató, aki a tanulmányaiból kifolyólag, a képzési követelményekben meghatározott szakmai gyakorlaton vesz részt, de a gyakorlat helyszíne nem a képzési helyen található és minimum 30 km távolságra esik a hallgató lakhelyétől.

A teljesítmény alapú ösztöndíjak kategóriájába tartozik főként a Tanulmányi Ösztöndíj, ami automatikusan, havonta folyósított juttatás abban az esetben, ha a hallgató tanulmányi átlaga eléri a meghatározott jogosultság határát az adott karon – ezesetben adott kar szabályzata szerint a Központi Tanulmányi Iroda vizsgálja felül a jogosultságot minden szemeszter elején. Az Intézményi Szakmai Tudományos Ösztöndíj (ISZTÖ) a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, sport, művészeti, közéleti) tevékenységet végző hallgató számára pályázható, ami fél évre, havonta folyósított juttatást jelent. A Kriszbacher Ildikó Ösztöndíjprogram célja, hogy elősegítse a hallgatók bevonását a kutatásokba, ill. hogy a tehetséges hallgatók egyetemi oktatókká tudjanak válni. A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj a kiemelkedő tanulmányi és tudományos eredményeket elérő hallgatók támogatását szolgálja, ami egy egész tanévre szól, és az adott felsőoktatási intézmény előterjesztése alapján az oktatási és kulturális miniszter adományoz oda. Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) célja, hogy a felsőoktatásban résztvevők kutatói-alkotói kiválóságának támogatása révén ösztönözze az egyetemek tudományos teljesítményét, amely által erősíti a kutatói utánpótlást a tudományos élet vonzóvá tétele céljából.

A külföldi tanulást támogató ösztöndíjak közül az Erasmus ösztöndíj a legnépszerűbb csereprogram, ami az Európai Unió mobilitási programja, célja pedig az európai felsőoktatási intézmények közötti mobilitás elősegítése. Minimum három, maximum pedig tíz hónapra teszi lehetővé a hallgató tandíjmentes tanulmányát külföldön. Ezzel szemben a Campus Mundi program célja a felsőoktatás minőségének javítása, elsősorban a foglalkoztathatóság terén. A projekt nagyon nagy szerepet játszik a felsőoktatási intézmények hallgatóinak vonzásában és nemzetközi támogatásában.

Kollégiumok

A PTE valamennyi képzési helyén saját kollégiumokkal rendelkezik. Pécsen 3200 férőhely áll rendelkezésre a hallgatók befogadására, amelynek 95%-a új, a modern igényeknek és követelményeknek megfelelő férőhelyet tesz ki. A Balassa Kollégium felújításának befejeztével további 320 férőhellyel fog bővülni a kollégiumi férőhelyek száma a jövőben.

A kollégiumi férőhelyet a felvételi döntést követően, augusztusban kell a hallgatóknak megpályázni. A kollégiumi felvételibe beleszámít a tanulmányi eredmény, azaz a felvételi pontszám – a későbbiekben az őszi szemeszterben elért korrigált kreditindexek alapján fogják beszámítani a tanulmányi pontjaitokat –, a szociális helyzet, valamint közösségi tevékenység végzése is. A kollégiumok döntő többsége apartmanos rendszerben üzemel, ahol két-két lakószobához tartozik közös mellékhelység és fürdőszoba, valamint konyha. Ezenkívül a kollégiumok mindegyikében díjmentesen, vagy kedvezményes áron biztosított mosási lehetőség is van, ezen kívül találhatóak itt büfék és éttermek is.

az_ehok_intezmenye

A kollégiumi havidíjak rendkívül kedvezőek, hiszen az albérletárak töredékéért vehetők igénybe, így az állami ösztöndíjas hallgatók részére 9.320 Ft és 17.475 Ft között alakulnak az összegek, míg önköltséges hallgatók esetében ez kicsit több lehet. A kollégiumokról, ill. azok albérlettel való összehasonlításukról itt olvashattok részletesebben. Fontos még megemlíteni azt is, hogy szociális rászorultság esetén az esélyegyenlőségi pályázat keretén belül lehetőség van arra, hogy a PTE EHÖK átvállalja az adott hallgató kollégiumi havidíját.

COVID-19 járványhelyzet alatti tevékenységek

Az EHÖK csapata jelentős mértékben igyekezett támogatni a járványhelyzet során is a PTE hallgatóit, amely során egy új ösztöndíj is kiírásra került, amelyek elsődleges célja volt, hogy minél több hallgatót tudjon sikeresen támogatni tanulmányaiban. A Távoktatási Eszköztámogatás Ösztöndíjat (TEÖ) az EHÖK Küldöttgyűlése a tavalyi évben először írta ki. A pályázat minden hallgató számára nyitott volt, aki aktív, teljes idejű jogviszonnyal rendelkezett az egyetemen. Az elsődleges keretösszeg 10 millió forint volt, azonban a pályázat iránt tanúsított nagy érdeklődés révén az EHÖK Küldöttgyűlése további 10 millió forint bevonását látta szükségesnek, ill. a Doktorandusz Önkormányzat is hozzájárult a keretösszeghez. A leadott pályázatok révén a harmadik legsikeresebb ösztöndíjnak számított a PTE-n. Az ösztöndíj a pályázók 60%-a számára került odaítélésre, amelynek mértéke 25.000 Ft-tól 75.000 Ft-ig terjedt ki, amely jelentős segítséget tudott nyújtani a rászoruló hallgatók részére.

Emellett az EHÖK és a BTK HÖK együttműködve közösen tervezte meg a sokak által jól ismert és kedvelt Szenes Klub  teljeskörű felújítását saját költségvetési forrásból. A munkálatok idén februárban vették kezdetüket, amely során új burkolatot kapott a klub tánctere, az ikonikus színpad, valamint kicserélésre kerültek a boxok, illetve a világítás is, továbbá a klub teljesen új szellőzőrendszert is kapott. Noha, a munkálatok áprilisban befejeződtek, a végső simítások még jelenleg is folynak a Szenes Klub csapata révén, akiknek célja, hogy az alapozó festésen túl, a klub arculatát is visszaadó festékréteg kerülhessen fel a falakra. A klub célja, hogy a felújításnak köszönhetően még inkább magas színvonalú programokkal tudjon kedveskedni az érdeklődő hallgatók számára a mindennapokban. Ha valaki még esetleg nem járt a Szenesben, bátran keresse fel a megújult klubot!

az_ehok_intezmenye

Ugyanakkor a Szenes Klub mellett egy másik felújítás is zajlott az online időszak alatt a közösségi tereket illetően. A BTK–TTK Kisház egy rendkívül impozáns és kedves kis épület a PTE BTK–TTK Campusa közepén, azonban már egy jó ideje üresen állt. Ennek az a sajnálatos oka volt, hogy az épület belső része már olyan rossz minőségű volt, hogy veszélyt jelentett annak használata. Ennek következtében indultak meg a felújítási munkálatok 2020 júniusában, amely révén a Kisház teljesen megújult. A falakat teljeskörűen felújították, az egész épület új világítást kapott, lecserélték a konyhabútorokat, a mellékhelyiséget, valamint teljesen új nyílászárókat is beszereltek a szakemberek. Érdekesség, hogy a Kisház részét képezi egy kisméretű borospince is, ami szintúgy fel lett újítva. Jelenleg az épület még berendezés alatt áll, amely elkészültével alkalmas lehet tanulmányi programok, vitaestek, kerekasztal-beszélgetések szervezésére és megtartására, valamint szakkollégiumok, önképző körök, és hallgatói csoportok is igénybe vehetik majd egy előzetes regisztrációt követően.

Az EHÖK tevékenysége a járványügyi helyzettel kapcsolatos önkéntességi teendőket illetően két fő területre osztható, ahol jelentős mértékben kivette részét a hallgatók támogatásából is. Egyrészt itt említendő meg az egészségügyi ellátórendszer segítése az önkéntes hallgatói részvétel alapján, amely hasonlóan a járvány első hullámában létrehozott kezdeményezéséhez 2020/2021. tanév első szemeszterében is fenntartotta a Klinikai Központ járványügyi védekezési feladatokkal összefüggő önkéntes hallgatói támogatásának rendszerét. A Klinikai Központ támogatása mellett a PTE 7 megyében látta el az Országos Mentőszolgálat növekedő hallgatói igényeit. 

A Klinikai Központ és az Országos Mentőszolgálat részére a hallgatók toborzása az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által létrehozott és kezelt előregisztrációs webfelületen keresztül történt, mind az orvos-, gyógyszerész- és egészségtudományi képzésben résztvevő, mind a nem e diszciplínákban résztvevő hallgatók vonatkozásában. Az EHÖK, együttműködve a Klinikai Központ, valamint az érintett megyei Mentőszolgálatok munkatársaival ellátta a hallgatók munkavégzésével kapcsolatos adminisztratív teendőket (önkéntes szerződések előkészítése, jelenléti ívek rendszerezése, számfejtés és ösztöndíj folyósítás).

A hallgatók folyamatosan segédkeztek a szociális intézmények dolgozóinak szűréseiben. Ezen program keretein belül kizárólag az orvos-, gyógyszerész- és egészségtudományi képzésben résztvevő hallgatók kerültek kirendelésre, azonban önkéntesség formájában a nem ezeken a karokon tanuló hallgatók is vállalhattak egyéb segítő tevékenységeket (pl. gépjárművezetői feladatok).

Összességében elmondható, hogy kirendeltként és önkéntesként több, mint 1500 hallgatója vett részt a járványügyi védekezésben, s munkájukat ezúton is köszönet és hála illeti.

az_ehok_intezmenye

Kiemelendő, hogy a kirendeltek és önkéntesek étkeztetésbéli ellátmányát az EHÖK folyamatosan támogatta, s 2021. május 25-ig 20.628 adag melegétel került e célból leszállításra, 35.000.00 Ft értékében. Az EHÖK elhivatott abban, hogy a hallgatói feladatellátás időszakában e szolgáltatást biztosítani tudja az érintettek részére, így folytatva továbbra is a támogatást.

Az itt részletekbe menően felsorolt témákon túl az EHÖK folyamatos hirdetéseit is illő megemlíteni, ugyanis a pályázatokon kívül gyakran kerülnek fel egyéb lehetőségek kulturális, illetve szakmai kategóriákban. Mindezeken felül állásajánlatokkal kapcsolatban is találhatóak hirdetések, amelyek lehetővé teszik, hogy, aki érez magában tehetséget és szívesen kipróbálná magát az EHÖK munkatársaként, annak van lehetősége jelentkezni.

 

 

A cikkben szereplő adatokat Bodaki Máté, az EHÖK kabinetfőnöke tette elérhetővé Magazinunk számára.

Képek forrása: pexels.com és az ehök.hu