Ady Endre születésnapjára emlékezünk

Mi a véleményed?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

Ady Endre a huszadik század egyik legjelentősebb magyar költője, a hazai irodalmi kánon megkerülhetetlen alakja, a Léda, valamint Csinszka verseket pedig egy ország biztosan kívülről tudja szavalni. Cikkünkben röviden áttekintem életének néhány fontos mozzanatába és munkásságára koncentrálva emlékezünk művészetére.

A Nyugat egyik legjelentősebb költőjeként tartja számon az utókor, mely lapnak haláláig szerzője volt. Ady Endre 1877. november 22-én Érdmindszenten látta meg a napvilágot, kisbirtokos református családban. Tanult Nagykárolyban – a nagykárolyi piarista gimnázium falain belül –, majd Zilahon folytatta a tudásának gyarapítását. A debreceni jogi kar hallgatója, majd 1899. nyarán megjelenik első, Versek címet viselő kötete. (adyendre.network.hu) Megismerkedik Diósyné Brüll Adéllal – Lédával –, akinek köszönhetően Párizs jelentős helyszín lesz a költő életében, majd Budapesten a Budapesti Napló munkatársa lesz, ami mellett természetesen más lapokban is publikál.

A Léda-szerelem egy idő után kihűlt, megszakadt, azonban a magyar irodalom talán legkegyetlenebb szakító költeménye Ady tollának sorai. Az elbocsátó szép üzenet kifejezetten fájdalmas, ennek ellenére egyik legszebb darabja Ady verseinek:

Elbocsátó szép üzenet (részlet)

Törjön százegyszer százszor-tört varázs:
Hát elbocsátlak még egyszer, utólszor,
Ha hitted, hogy még mindig tartalak
S hitted, hogy kell még elbocsáttatás.
Százszor-sujtottan dobom, ím, feléd
Feledésemnek gazdag úr-palástját.
Vedd magadra, mert lesz még hidegebb is,
Vedd magadra, mert sajnálom magunkat,
Egyenlőtlen harc nagy szégyeniért,
Alázásodért, nem tudom, miért,
Szóval már téged, csak téged sajnállak.

Középiskolai tanulmányaink során a Léda-versek után a Csinszka-verseket ismerjük meg. Csinszka, vagyis Boncza Berta költőnő Ady felesége, aki Ady halála után Márffy Ödön felesége lesz. Adynak 1906 és 1914 között mindössze nyolc kötete jelent meg, publicisztikai munkássága is jelentős. 1919. január 27-én Budapesten, spanyolnáthában vesztette életét. Ady utolsó budapesti lakását Ady Endre Emlékmúzeummá alakították, de Nagyváradon szintén található a nevével fémjelzett múzeum.

Ady összes verse elérhető az alábbi linken: http://mek.oszk.hu/00500/00588/html/

//

Az életrajzhoz forrás: http://adyendre.network.hu/blog/ady-endre-hirei/eletrajz