A GYTK 2020-as éve

Mi a véleményed?
+1
+1
1
+1
+1
+1
+1
+1

A PTE többi karához hasonlóan, a Gyógyszerésztudományi Kar hallgatóinak, oktatóinak és munkatársainak is rengeteg nehézséggel kellett megküzdenie idén. Ennek ellenére szűk 800 szóban sikerült tömören összefoglalnom, hogy mi minden is történt a kar életében 2020-ban, így bár gyakran annak éreztem, mégsem nevezhetem az évet eseménytelennek. Sőt kimondottan sikerekben teli volt  tudományos szempontból a kar fennállásának 20. jubileumi éve.

Január 6: Újévi koccintásra gyűltek össze a Klinikai Központ, a Gyógyszerésztudományi, valamint az Egészségtudományi Kar vezetői.

Január 9-11: Az Education karunk is részt vett három hallgató képviseletében.

Január 14: Karunk az ÁOK-kal együtt Nyílt Napot tartott a középiskolások és a továbbtanulásban gondolkodók számára.

Február 13: Megrendezésre került a szemeszter első Gyógyszerész Borklubja, melyen a Dél-Balaton vidék borait kóstolhatták meg a résztvevők.

Február 14-16: Lezajlott Budapesten a Hupsa által szervezett XI. Gyógyszerészhallgatók Országos Találkozója, melyen rengeteg pécsi hallgatónak lehetősége volt részt venni, köztük nekem is. Témája az egészségfejlesztés volt. Akkor még elsőéves hallgatóként fantasztikus lehetőség volt, hogy jobban megismerhessen az általam választott hivatásban rejlő ezernyi lehetőséget, és hogy új barátokra és kapcsolatokra tegyek szert a különböző élvezetes programok keretei között.

Február 26-28: Megrendezésre került a PTE ÁOK-GYTK Házi TDK konferenciája, melyen karunkról 11 gyógyszerészhallgató vett részt két szekcióban. Közülük 5 fő díjazásban is részesült.

Február 26: GYTK Felező Aulabuli

Március 6: Oktatókórházak Tájékoztató Napot tartottak főként a végzős hallgatók számára a további lehetőségeikről.

Március 9: Dr. Tigyi József professzor emlékére ünnepi tudományos ülést rendezett a kar az MTA Pécsi Területi Bizottságával a Pécsi Akadémiai Bizottság székházában.

Március 12-24: Rendkívüli oktatási szünetet rendeltek el a kialakult járványhelyzet miatt. Így sajnos elmaradt a 12-ére tervezett Gyógyszerész Borklub első Bor-Boksza.

Március 16-22: Szokatlan módon az egyetem rektora tavaszi szünetet rendelt el.

Március 18: A PTE Klinikai Központ Koronavírus-elleni központot alakított ki a Megyei Kórház épületében.

Március 23: A többi karhoz hasonlóan mi is távoktatásra álltunk át határozatlan ideig. 

Április 3: Online Dékáni fogadóórát tartott a kar Dékáni Vezetősége a hallgatók számára.

Április 6: Megalakult a kar Mentorklubja, akikhez a hallgatók bizalommal fordulhattak és a mai napig fordulhatnak bármiféle problémával.

Április 15: Újabb dékáni fogadóórán volt lehetőségük részt venni és kérdéseket feltenni a hallgatóknak.

Április 18: Megrendezésre került az első online GYTK Kvíz Est.

Június 30: Varga Mátyás HÖK elnöki mandátuma lejárt. 

Július 1: Matyi helyére a tisztújító választásokig az ügyvivő elnöki tisztséget Nmar Fatima tölti be a mai napig.

Július 3: A sikeres államvizsgát tett gyógyszerészdoktor jelöltek a hagyományoknak megfelelően a Pécsi Jézus Szíve Plébánián hálaadó szentmisén vettek részt.

Július 10: Végzős hallgatóink frissen végzett gyógyszerészekké váltak.

Július 23: Az ország minden tájáról értesültek diákok, hogy felvételt nyertek karunkra.

Július 24: A 81 évesen elhunyt dr. Csizek Miklós Hubert pécsi gyógyszerész és a GYTK ’Lárencz László’ Gyógyszerésztörténeti Csoport alapító tagja temetésének napja.

Szeptember 25-26: Megrendezésre került a kihelyezett META gyűlés, mely témája a klinikai adatvagyon használata a gyógyszerek értékelése során, kiemelt tekintettel a tételes elszámolású gyógyszerkészítményekre volt. 

Szeptember 1: Pécsi Tudományegyetem Tanévnyitó Ünnepi Szenátusi Ülésén számos elismerésben részesültek a Gyógyszerésztudományi Kart képviselő jelöltek: 

  • Németh Bálint Egyetemi Sportélet Díjban részesült a Medikus Vízilabdacsapat kapitányaként és edzőjeként végzett kitűnő munkájáért.
  • Dr. Tyukodi Levente végzett gyógyszerész vehette át a Pécsi Tudományegyetem legrangosabb hallgatói díját, a Pro Universitate Juventutis Díjat, aki egyetemi évei alatt magas színvonalú tudományos munkát, lelkiismeretes közösségi tevékenységeket és kitűnő tanulmányi eredményeket nyújtott.
  • Faisal Anna Zelma, PhD gyógyszerészhallgató szintén Pro Universitate Juventutis Díjat nyert el példamutató és eredményes kutatómunkájáért.
  • Dr. Kulcsár Győző a Gyógyszerészi Kémiai Intézet egyetemi adjunktusa részesült Rektori Dicséretben.

Szeptember 4: Az online tanévnyitó napja

Szeptember 10: Dr. Mayer Klára c. egyetemi docens, a Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet munkatársa „Hintz György Emlékérem” kitüntetést vehette át, mely a Szakosztály legmagasabb elismerése.

Szeptember 12: A pécsi kórházi-klinikai gyógyszerészi szakmai hétvégék szervező csapatának 11 tagja Mozsonyi Sándor Emlékérmet kapott kitűnő munkájukért. 

Szeptember 18: Gara Bella negyedéves hallgató megnyerte az Arany Violin Díj Énekversenyt.

Szeptember 23: Hungaricumok témában lezajlott az év második GYTK Kvíz Estje.

Október 8-11: A Magángyógyszerészek Országos Szövetségének jóvoltából 10 pécsi gyógyszerészhallgató ingyen részt vehetett a Gyógyszerészek XXX. Jubileumi Országos Kongresszusán online.

Október 27: Online megrendezték a XIV. META Egészség-gazdaságtani Konferenciát.

Október 21: A Dékáni Vezetőség és a kar oktatói TDK Szakmai Délutánt tartottak a diákköri munka iránt érdeklődő hallgatóknak.

Október 29: Szellemek esete címmel megrendezésre került a szemeszter második GYTK Kvíz Estje.

November 2: Online Erasmus Információs Nap a gyógyszerészhallgatók számára.

November 4: Prof. Dr. Szabó Lászlót, a Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár emeritus professzora elnyerte a PAB legnívósabb elismerését, az Ezüst Érem Díjat.

November 9: Prof. Dr. Pongrácz Judit a Gyógyszerészi Biotechnológiai Intézet vezetője és a Szentágothai János Kutatóközpont Wnt jelátviteli és biotechnológiai kutatócsoportjának vezetője a  Szentágothai János Kutatóközpont IX. Szentágothai Nap rendezvényén Szentágothai Díjat vehetett át.

November 25: Dékány Miklós Emléknap: a 2009-ben történt Orvoskari tragikus esemény évfordulóján a kar csendes, gyertyagyújtásos megemlékezést tartott a PTE Biofizikai Intézetnél lévő emlékhelynél.

November 28: A Kari Tanács megszavazta, hogy a Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet átkerüljön a GYTK új K épületébe. 

December 18: Prof. Dr. Botz Lajos Dékán úr a kirendelésekről, a tanév menetéről és a vizsgaidőszakról üzent a hallgatóknak YouTube-on és Instagramon keresztül is.

December 22: Prof. Dr. Botz Lajos, dékán videóban összegezte a 2020-as év reflexióit és gondolatait egy karácsonyi köszöntő kereteiben.